Välkommen till mötesplatsen för kreativitet, art, passion och entreprenörskap!

När vi är på väg, jäktar eller försöker vinna tid är det mellanrummen vi missar. En outnyttjad levnadstid då uppmärksamheten driver omkring på egen hand utan att vi själva är närvarande med tankarna är upptagna på annat håll.

Händer det att du vispar tårtan, plocka ur diskmaskinen, gå ut med soporna eller kör bil på enbart rutin. Dessa stunder kan får en helig touch – ett tillfälle att öva närvarande i nuet och att utveckla vår påhittighet. Förmågor som vi alla har nytta av i vardagsliv så väl som i kreativt entreprenörskap . När vi tar dessa tillfällen i akt  gymnastiserar och stretchar vi vår innovationsmuskel och erbjuds möjligheten att utforska nuet  genom att använda oss  grammatiska adjektivets upplevelsevärld.   

    Konsten att använda stunden mellan rött och  grönt trafikljus!

2013-12-11 08.22.29 kolla in molnens former och rörelser
– experimentera hur länge jag inte tänka
– uppleva temperaturen i bilen
-betrakta årstiden utanför fönstret
-hantera irritationen över det röda ljuset
-ta djupa andetag och känna hur bilsätet håller kroppen
-ta backspegeln till hjälp och se in i ögonen som varje dag betraktar världen
-lyssna till allt det som pågår i musiken som spelas
-lyssna till regnsmatter
-betrakta konstverket som rinnande droppar formar på rutan
– ge dig själv en komplimang och känna den i hela kroppen
-känna tacksamhet för fem saker
-le
-titta på promenerande människors kläder mm. mm.

 

             Hur vill du använda dina mellanrumsminuter?

                                   En minut är längre än vi tror när vi upplever det som är!            

Jag önskar dig en sagolik vecka!

        Sofi
  http://www.rawart.se

Sofi