Välkommen till mötesplatsen för kreativitet, art, 
         passion och entreprenörskap!

Har du bestämt dig för ett nyårslöfte?
Hur håller man nyårslöfte?
Varför bryter man ett nyårslöfte?

Ritualer är något naturligt som mänskligheten alltid har använt sig av. Dessa ger kraft är och riktning åt  något vi vill förverkliga och sätter oss vid rodret med en styrka större än impulser och gamla men naggande bekväma vanor – för att följa upp något vi bestämt..

Jag är med om två nyår – det judiska på hösten och det svenska nu om en vecka. Varje årstid har sin visdom som inbjuder till reflektion. Men det är något speciellt med mörkret i december månad enligt min mening. Det gynnsamma mörkaste mörker som ger oss undervisning om hur en livperiod där spiralen bara går nedåt når en botten för att vända. Det berättar även om det mörker där allt liv tar sin början –  ditt och mitt, fågeln i ägget, det jordemörker som fröna behöver för att utvecklas till den gröda, växt, grönsak eller frukt den är menad att bli.  

122613_1831_1.png

                     ”Framtiden är inget oskrivet blad”

Det vi sår får vi skörda. Med tankar, känslor och tro tråcklas stora delar av framtiden samman och därför kan dessa med jämna mellanrum granskas i sömmarna.

                   ” Målsättning, misslyckande eller…”

Jag erkänner…jag har misslyckats oändligt många gånger med att hålla nyhetslöften och annat jag bestämt mig för och JA, jag har bannat mig själv för att jag inte klarat av det.  Hur jag någonstans i den raka linjen mellan A och B  förvirrade bort mig. Jag hade visserligen kommit till B många gånger men snart varit tillbaka i gamla ”gängor”. Tillslut blev det så smärtsamt, att jag istället för att ifrågasätt min förmåga började ifrågasätta min syn på mål. 

A och B och LINJEN emellan
 Jag började lyckas när jag slutade tro att succén väntande vid B (målet) och
jag utformade ett mer passionerat målsättningssystem.

A – att ägna uppmärksamhet till denna del av målet:
Vad står jag? Vad önskar jag? Vad tror jag att målet kommer att ge mig?  Kan jag ta emot det?
Bli klar över önskningen är min egen, omgivningens eller reklammakarnas?
Är aktuell eller någon gammal som hänger kvar?. 

B-  leta efter känslor som hör samman med B och låta dessa bli en del av min upplevelsevärld redan i A. Visualisera som det redan hänt, klippa ut bilder som gör önskan klarare.

LINJEN – resan som är mödan värd.  I organiskt liv (dvs. allt liv),  såväl som naturen finns inga raka linjer. Allt går i cykler och är mer larv, puppa, fjäril symbolik.  Det är i resan (som aldrig kommer upphöra ens vid B) där tankar, trossystem självbild och självkänsla justeras. Frivilligt och ofrivilligt hamnar jag i livshändelser som erbjuder möjlighet att öva nya färdigheter och framförallt  ändra djupa  rotsystem till de beteende och trossystem som hör A till. 

                                     Då har jag märkt…

…att när B blir verklighet  på mer eller mindre ”egen maskin” kan leva i vår nya livsstil ganska länge utan att ens reflektera över att vi är där, eftersom avstampet och resan får det att känna det naturligt att vara där….
….en av de starkaste drivkrafterna är glädje, den finns även i de tuffaste motstånden och i känslostormens öga…att utforska glädjens kraft ännu mer blir därför mitt nyårslöfte…. 

               Har Du satt ett nyårslöfte? Vilket förhållande har Du till mål?

                                        Jag önskar dig en sagolik vecka!

                                                      Sofi

Sofi