Arbetsplatsen med personal som älskar måndagar.

Välmående är en energin som inte alltid syns men känns och är grunden för kreativitet, prestation, hälsa och samspel mellan personalen. Det är svårt att vara effektiv och koncentrerad under långa stunder, vi blir stela i kroppen, börjar tänka på annat och diskret kväva gäspningar för att inte verka ointresserade. Undersökningar visar att en person i genomsnitt klarar att hålla sig koncentrerad i 45 – 120 minuter, beroende uppgiftens svårighetsgrad. Ju mer information som ska bearbetas desto mer pauser krävs för att vi inte ska förlora uppmärksamheten. Korta avbrott förutom vanliga hederliga pauser gör att mötet känns mindre monotont, förhindrar att energin inför arbetsuppgiften ebbar ut, vi får tid att hämta andan, sortera intryck och bli mottagliga för nya.


”Jobb som något roligt och utvecklande eller ett överhängande måste? Personal som trivs och vill medverka till arbetsplatsandan lägger energin i arbetsuppgiften och på relationerna istället för i sin längtan efter helg och semester.”


Jag erbjuder skräddarsydda föredrag och workshops för personal och chefsgrupper som månar om företagsandan. Arbetsplatser som värdesätter dynamiska och kreativa grupprocesser. Det finns en enorm potential när erfarenheter och gedigen kunskap blandas med nytänkande genom lösningsfokusering snarare än problemlösning.

Lyft stämningen – hur det kan gå till under en konferens eller direkt på arbetsplatsen;

  • Skräddarsydda andningsövningar, supereffektiva och enkla rörelser för ryggen, energiladdade yogarörelser under en konferens. Antingen uppdelat i korta pass under dagen eller som en aktivitet.

  • Kreativ outside-the-box-workshop eller kick-off och föreläsning i ämnet kreativitet för att höja taket, tillsätta ny energi och bryta invanda roller och beteenden.

  • Aktiv föreläsning med medvetna andningstekniker, om stressens natur och dess positiva och negativa sidor,samt introducera andningspausen – den enda fungerande ”kvickfixaren” som fungerar.

  • Kundaliniyoga pass för helhetshälsa eller enbart enkla rörelser som varken kräver matta eller speciellt utrymme.

Förbli alert och fokuserad i jobbet och under hela konferensen med andningspauser. Höj taket och boosta välmående faktorn med en skapande ”out of the box” workshop. Värna om kropp och själ med andetagstekniker och yoga!


Få bukt på sjukskrivningar – kräver inte bara ett annat tänk utan en ny syn på kroppens egna förmågor att hålla oss friska.

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Om du som arbetsgivare kan bygga upp en atmosfär på arbetsplatsen där man bryr sig om varandra så har du kommit långt. År 2018 kom en rapport från  Skandia gällande sjukskrivningar där man kan utläsa att samhällsförlusten kopplat till ej utförd arbetsinsats uppgår till astronomiska 62 miljarder, och då är siffrorna räknade i underkant. Av Försäkringskassans registrerade sjukärenden är 45 procent möjliga att direkt koppla till psykisk ohälsa under det första kvartalet. Det är en paradox, eftersom vi aldrig haft det så bra som idag! Vi lever i ett modernt samhälle med alla möjligheter och ändå mår vi sämre än någonsin mentalt.

”Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexdubblas – och en ny trend märks i sjuktalen. De som bränns ut är yngre, man är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen.  (artikel från 2017)


– Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett
år och 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar tas ut. (systembolaget)
– Tobaksrökning – 31 miljarder/ år. (cancerfonden)
– Ryggbesvär – 19 miljarder/år. (sjukförsäkring’ FK 2011)
– Psykiska ohälsa – 200 miljarder /år ( www.stralskyddsstiftelsen.se)
– En miljon människor från 16 års ålder äter idag lugnande medel som skrivs ut av läkare.

Ord från några som gått på någon av mina workshops.

”Jag kom ner i varv, jag stressade verkligen ner. Då jag är en person som gillar strukturer och kontroll, var jag lite rädd för att detta skulle vara alltför flummigt. Men Sofi är en väldigt opretentiös person, jordnära och rolig. Hon är rak, inkännande och jordad och delar med sig av enkla tekniker som vi kan använda på vårt eget sätt, för att ta fram det bästa i oss, för att finna kreativiteten, lugnet och balans. Inget hokus pokus. Yogan var enkel och skapade det lugn i mig, som jag aldrig tidigare funnit i yoga, då det varit alltför pretentiöst. Att få måla och kladda utan att tänka så mycket var befriande”.
Tack Sofi, you rock
/ Petra, flygkapten.

”Tack Sofi för att du lärde mig att ta baby steps mot målet – jag tittar bakåt och ser att jag redan har gått flera mil! ” Lena Pederson 

”Jag blev fri från min ryggvärk efter bara två gånger”! Yogaelev

Kunder: Nordea, IKEA, A-Betong, Växjö Universitet, Mundekulla kursgård, Växjö kommun, Växjö landsting, Personal på Hjortsberga skolan. Privata arrangemang med chefsgrupper och entreprenörer.

“Have you ever seen a six-month-old or a three-year-old who’s not curious and self-directed? I haven’t. That’s how we are out of the box.”
Daniel H. Pink,

Varför roligt? Därför vi är till naturen nyfikna och all kreativitet härstammar från lek!