Här delar jag en ypperlig formulering av Julia Cameron som jag använder både i skapandet och livet!

Sagt om skrivandet
”i vår rådande kultur är skrivandet inte
förbjudet, men det uppmuntras inte. Andra
gör det åt oss. Gratulationskorten är fyllda
av texter där vi kan köpa den som ligger
närmast det vi vill uttrycka. I skolorna drillas
vi i hur vi ska uttrycka det vi vill säga och skrivhandböckerna är fyllda av stavningsråd,
hur man inleder och hur man undviker att sväva
ut, så att logiken blir bestämmande och
känslorna får vika sig. Skrivande, som vi lär oss
det, blir en icke-mänsklig aktivitet.
Vi ägnar oss ständigt åt att redigera och
utelämna detaljer som inte skulle passa in.
Vi tränar att betvivla oss själva,
istället för att uttrycka oss.”
Ur Skriva för livet av Julia Cameron

Sofi