Stress stör vår förmåga att göra vårt bästa arbete. Men genom att införa pauser med Medveten Andning kan du lära dig att hantera din negativa stress och jobbiga känslor.

I en publicerad studier 2020 hade man utforskat olika tekniker för ökat välmående och fann att en andningsövning var mest effektiv för både omedelbar och långvarig stressreduktion.

Ett forskarteam vid Yale utvärderade effekten av dessa tre olika tekniker för välbefinnande:

Andningsövningar: i olika experiment mättes effekten av ett särskilt program , SKY Breath Meditation, som är utformade för att framkalla lugn och motståndskraft – en omfattande serie av andnings- och meditationsövningar som användes under flera dagar.

Mindfulness-baserad stressreduktion: en meditationsteknik där försökspersonerna fick träna på att själva vara medvetna om varje ögonblick på ett icke-dömande sätt.

Foundations of Emotional Intelligence: ett program som lär ut tekniker för att förbättra emotionell medvetenhet och reglering av känslor.

Deltagarna tilldelades slumpmässigt till ett av de tre programmen eller till en kontrollgrupp (ingen intervention). Forskarteamet fann att deltagarna som utövade SKY Breath Meditation upplevde de största fördelarna med mental hälsa, social anknytning, positiva känslor, stressnivåer, depression och mindfulness.

I en liknande studie gjordes med veteraner från Irak och Afghanistan som kämpade med trauma, fann de att SKY Breath Meditation inte bara normaliserade ångestnivåerna efter bara en vecka, de fortsatte också att uppleva de mentala hälsofördelarna ett helt år senare.

Andas in upplevelse, andas ut poesi. 
Muriel rukeyser

Så vad gör andningen så effektiv?

Det är väldigt svårt att prata sig ur starka känslor som stress, ångest eller ilska. Tänk bara på hur ineffektivt det är när en kollega säger till dig att ”lugna dig” i ett ögonblick av extrem stress. När vi befinner oss i ett mycket stressat tillstånd försämras vår prefrontala cortex – den del av vår hjärna som är ansvarig för rationellt tänkande, så logiken hjälper sällan till att återfå kontrollen. Detta kan göra det svårt att tänka rakt eller vara känslomässigt närvarande med andra då vi är människor har känslor. Men med andningstekniker är det möjligt att få lite behärskning över vårt sinne.

Forskning visar att olika känslor är förknippade med olika former av andning, och att ändra hur vi andas kan därför förändra hur vi mår.


Till exempel, när du känner glädje, kommer din andning att vara regelbunden, djup och långsam. Om du känner dig orolig eller arg blir din andning oregelbunden, kort, snabb och ytlig. När du följer andningsmönster som är förknippade med olika känslor börjar du faktiskt känna motsvarande känslor.

Hur går det till?

Att ändra andningens rytm kan signalera lugn, sakta ner hjärtfrekvensen och stimulera vagusnerven, som går från hjärnstammen till buken och är en del av det parasympatiska nervsystemet, som är ansvarigt för kroppens ”vila och smälta” -aktiviteter (i motsats till det sympatiska nervsystemet, som reglerar många av våra ”kamp eller flykt, frys och vara tillags” -beteende).

Andetaget är alltid tillgängligt, det är gratis, praktiskt, dyrbart utan att beskattas. Men de flesta utnyttjar inte kraften.
Medveten Andning är något att ha med sig ha med sig hela livet.

Andningspausen

Genom att införa pauser under och använda någon av andningsteknikerna som Medveten Andning och Pranayama erbjuder. Andetaget erbjuder mer än de flesta vet och är väl värd att investera i några minuter varje dag. Här kan du läsa mer om kursen.

Önskar dig en LOVELY dag!
Sofi

Sofi