x

skapandet är skisser, livet  kanvasen

Blogg (1)Känslor är något vi inte lyckas bra med i vår kultur. Vi döljer dem bakom fasader, vi bollar med egna och  varandras, vi sårar och blir sårade. Starka känslor skrämmer i landet Sverige där  helst allt ska vara ”lagom”. En inställning jag är övertygad om är en av orsakerna som ligger bakom vår enorma självmordsstatistik och även att en minimal diskussion om ämnet förs.  Känslor kommer sällan en och en utan i mix som inte alltid är lätt att förstå. De fogar sig inte i ett led och kan vara oproportionerliga stora ja rent av massiva.

.
Den skadligaste formen för vårt hjärta är stänga av våra känslor eller låta rädsla och negativitet sätta en grundton för vår världsbild och livsstil. När vi stänger av en känsla påverkas även andra. Känslor är inte bara det som gör livet levande (förutom hjärtat och ruljansen i kroppen) de ger även tillvaron nyans och vägleder oss.

För mig är känslor något som har med hjärtat att göra och påverkar vår kropp och sinne och vår kreativa naturliga förmåga. Att följa vårt hjärta som vi ofta uppmanas att göra låter frestande och vackert, men kan vara en oerhörd utmaning – eftersom hjärtats väg sällan är konventionell.

Att lära känna sitt egna hjärta och öppna upp för  den svåraste kärleken av alla – att älska och acceptera sig själv – är något av det viktigaste vi kan åta oss. Denna inställning har med hela vårt liv att göra, våra val och grogrund om vi ska kunna uppfylla den gyllene regeln som finns i de flesta religioner – ”du ska älska din nästa som dig själv”.

Forskningar om hjärtat är viktigt, mediciner är livsnödvändiga, men för det stora flertalet håller de små pillren folksjukdomar som stress, utbrändhet och drogberoende sjukdomar på plats. Vi hoppas dessa ska läkas utan att vi behöver involvera oss i våra förrädiska känslor och den livsstil vi utvecklat som sjukdomen är en del av.

Mediciner i samma kopp som sedan hamnar i samma kropp slåss ofta med varandra. De höjer humöret, hjälper oss sova och bedövar depression. Varför? Jag upplever det som att vi inte har någon tradition att lita till våra kroppar, hörsamma vår själ och lyssna till vårt visa hjärta.

Hjärtsjukdomar ökar och dagligen informeras vi av detta genom reklaminslag med information som även kan trigga vår oro. Men vi behöver inte lägga vår a liv och lyssna enbart till forskare och andra som verkar veta bättre.

Vi har alla ett vist hjärta med egen hjärna och tankar allt enligt nya forskningsrön.

Att använda konstnärliga fria  uttryck är ett formidabelt sätt för dig som vill umgås och lära känna ditt  hjärta. Jag har själv under flera år var sjuk och i kontakt med en mängd olika terapeuter som jag samtalade med. Men orden räckte inte till och  många gånger saknades formuleringar.

Det var det i uttryckande konst jag äntligen fick möjlighet att börja kanalisera alla de känslor som hölls i schack med symtomen ätstörning. Det handlade inte alls om mat utan om ett ledset och förtryckt  hjärta som jag stängt in i en livsstil där jag försökte bli som alla andra. Min kreativa naturliga kraft var frusen i perfektion. Genom skapandet gick det upp för mig att mitt  symtom var ett friskhetstecken….hela jag hade reagerat på ett ohälsosam samhällskultur.

Skapandet tog mig ur sjukdomen och in i mitt eget unika liv. 

Du behöver:
Papper
Vattenfärger

För mer tips rekommenderar jag Mc Niffs bok Art as Medicin, för dig som vill fördjupa dig i ämnet.

Med värme och hjärlighet (1)

Sofi