Har du tappat bort dig i tiden? Är du dess slav? Räcker den inte till eller drunknar du i tidsöverflöd? Visst är det märkligt hur samma antal minuter ena stunden kan upplevas som en evighet, för att i en annan rymmas i ett ögonblick.  Att försöka lösa tidens gåta vore ett djärvt drag men låt mig i alla fall att från mytens sanningsenliga gömmor presentera tidens dubbelnatur. Säg hej till tvillingarna Chronos och Kairos.

I den grekiska mytologin finns ett tvillingpar, men det mest en av den ena av dem som ligger bakom den västerländska livsstilen. Chronos är ”Tid  är pengar” stuket, där effektivitet är kung och planering är lika viktigt som amen i kyrkan. Det är den linjära tiden som gärna kör över det som är i vägen, lever kvar i det förflutna och är upptagen av framtiden. Chronos-livsstilen får många av oss att duka under av ren utmattning. Chronos är vänstra hjärnans föreståndaresom högaktar logik och förklaringar.

Kairos är närvaron i nuet som rör sig i naturliga cykler i ett större själsligare sammanhang. Kairos är den högre kraftens tid.  Det är tidpunkten då polletten ramlar ner. Kanske har du upplevt Kairos när du glömmer tiden medan du sår frön i trädgårdslandet, betraktar ditt sovande barn, njuter av musik, försjunker i en bok, mediterar eller blir mållös av fullmånens klara sken.

Men som tvillingar utesluter den ena inte den andra utan idag har vi båda till vårt förfogande.
Därför kan det vara bra att lära känna dem båda.

Med stark dragning till Kairos försöker jag ändå hålla mig på god fot med Chronos.  Chronos har tidigare röjt och tryckt ner mina konstnärliga förehavanden. Mitt papier mache skulpterande har jag till exempel vigt till Kairostiden.  Därför brukade jag bli irriterad av Chronosfrågan om hur lång tid mina stora skulpturer tar att göra. För den kommer alltid. Men jag vägrar numer att trycka in mina fria, otämjda, obundna Kairos upplevelser i ett fyrkantigt Chronos begrepp. Istället svara jag korrekt och väldigt tidsenlig. Ja faktiskt på minuten i Kairos mått mätt.

 ”Den tog exakt den tid den behövde för att bli färdig” säger jag och rekommenderar den som inte förstår att ställa sig framför en blomknopp och tvinga den slå ut genast.

Men i skrivande stund är det Chronos-spark där bak som ligger bakom att denna text blivit skriven. Motstånd är ett otyg som inte viljan alltid rår över. Att skjuta upp och vänta är så lättillgängligt. det ger lättnad för stunden men är djupt otillfredställande i längden. Därför kan en och en annan Deadline a la Chronos få oss att komma till skott. 

I vårens Coronahärjande tid har Chronos snubblat rejält och tagit mångas semesterplaner med sig i fallet. Livet som fortfarande ska klämma in sig i lättare karantänregler kan ändå skapa frustation. Vi kan spekulera om framtiden. Vi kan gräma oss. Leva uppslukade i oro. Men vi kan också lära känna Kairos på tu man hand. 

Tips på bästa mötesplatser är i naturen,
i andningen
i tystnaden
när vi skapar
lukar trädgårdslanden
i drömmarna dag som nattliga sådana
yogan
och
meditationen
dagboksskrivandet
….. för att nämna några.


Kairos har nämligen alltid en plan B!

Vilken av dessa båda tider använder du dig av mest?
Hur är din relation med Chairos?
Hur är din relation med Kairos?
Hur är relationen dem emellan?
Hur gör du för att uppleva Kairos?
När behöver du mer av Chronos egenskaper?

Det finns ett värde i att sätta sig in i dessa tvillingars olika natur och ta vara på deras egenskaper.


Eftersom livet före Corona kanske var normalt för den era vi levt i hittills är livsstilen långt ifrån det naturliga. Inget i naturen har raka linjer och tiden rör sig i cykler. Precis som andningen. Andas in, vändpunkt, andas ut vändpunkt eller punkt.

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”
Andy Warhol

Allt gott!
Sofi

Sofi