Drömmar är mer än bara nattliga fantasier. De är en skattkista fylld med insikter och vägledning från vårt omedvetna. Genom att förstå och tolka våra drömmar kan vi upptäcka dolda sanningar om oss själva och få en djupare kontakt med vårt inre jag. Trots detta negligeras ofta drömmarnas kraft, betraktade som obetydliga eller obegripliga. Men vad händer om vi börjar ta våra drömmar på allvar? Vad kan vi lära oss om vi verkligen lyssnar?

Carl Gustav Jung, en av psykologins stora tänkare, såg drömmar som en bro till vårt omedvetna. Han trodde att varje dröm är en unik kommunikation från vår inre värld, fylld med symbolik och mening. Jung menade att drömmar kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre och att navigera genom livets utmaningar.

”Drömmar är privata brev från vårt omedvetna till vårt medvetna jag,” sa Jung. Detta påminner oss om att våra drömmar bär på viktiga budskap som kan ge oss insikter och vägledning om vi tar oss tid att dechiffrera dem.

Att förstå sina drömmar är som att lära sig ett nytt språk som kräver engagemang, tålamod och nyfikenhet att utforska det okända utanför trygghetszonen. När vi vridit musten ur våra tankar och alldeles för länge försökt navigera oss igenom situationer med vårt logiska sinne utan att kommit vidare, då är det verkligen läge att vända oss till vårt inre GPS.

Vår inre drömmare är alltid redo att vägleda oss, men vi måste göra vår del av kontraktet.

  • Skriv ner dina drömmar: Börja med att ha en drömdagbok vid sängen. Skriv ner allt du minns så snart du vaknar, även om det bara är fragment eller känslor.
  • Reflektera över dina drömmar: Ta dig tid att tänka på vad dina drömmar kan betyda. Vilka känslor väckte de? Vilka symboler dök upp? Hur relaterar dessa till ditt vakna liv?
  • Ställ frågor: Fråga dig själv vad varje symbol och känsla kan representera. Vad kan ditt omedvetna försöka säga dig?

Symboler i drömmar är som hemliga koder. De talar till oss i ett språk av bilder och metaforer som måste avkodas. En nyckel till att förstå dessa symboler är att se dem i sitt personliga sammanhang.
Vad betyder en specifik symbol för dig?
Hur relaterar den till dina erfarenheter och känslor?

”Allt vi ser eller tycks se är bara en dröm i en dröm.”

Edgar Allan Poe:

Att arbeta med sina drömmar är ett sätt att återknyta kontakten med sitt inre själv. I vår hektiska vardag är det lätt att förlora denna kontakt. Drömmarna fungerar som en spegel som reflekterar våra djupaste önskningar och rädslor, och genom att tolka dem kan vi få värdefulla insikter om våra behov och ambitioner.
Det vi inte uppfattar med vårt vakna sinne kan insikter förmedlas genom en dröm. Även mardrömmar spelar stor roll, när vi inte springer ifrån dem utan möter den rädsla dessa förmedlar kan vi möta det vi springer ifrån och frigöra oss från skuggor som ställer sig i vägen för våra intentioner.

Föreställ dig att ditt omedvetna är ett vist orakel som skickar dig meddelanden genom dina drömmar. Vad försöker denna uråldriga personlighet säga dig? Genom att lyssna på dessa meddelanden kan du få vägledning, insikter och inspiration för att navigera genom livets utmaningar.

Här är några konkreta steg du kan ta för att navigera genom dina drömmar och förstå vad de har att säga dig. Insikten kan ta tid , den kan växa fram eller uppenbara sig som blixten på en klar himmel när du minst anar det.

  • Skapa en rutin: Skriv ner dina drömmar varje morgon, även om du endast minns ett fragment och reflektera över dem.

  • Utforska symboler: Läs om vanliga drömsymboler och tänk på vad de kan betyda för dig personligen, men fastna inte i betydelsen. Att förstå sina drömmar är en process, de är gåtor
    att klura ut på egen hand.

  • Dela dina drömmar: Diskutera dina drömmar med en vän du litar till och som har en viss förståelse få symbolspråket eller en terapeut för att få nya perspektiv. Var noggrann med att ta tillbaka drömmen efter samtalet och känn in sanningshalten i de råd du fått.

  • Var nyfiken: Var öppen för att upptäcka nya sidor av dig själv genom dina drömmar.

Jag har själv skrivit drömdagbok i perioder.
En dröm skickade ett budskap om att jag hade en dödlig sjukdom. Jag vaknade upp flera gånger i drömmen och sista gången när jag verkligen vaknade hade jag ordet stress med mig. Det var ett ovanligt ord på den tiden, men jag upptäckte en enorm stress som satt fast i mitt tillbakadragna beteende.

En annan dröm berättade ett rum med stora skulpturer, ett annat med två häxor som dansade och genom ytterdörren steg en dvärg in och räckte mig en bok. Själv levde jag i skafferiet.
Varför bor du inte i hela ditt hus, frågade en besökare. Detta var en dröm som jag höll kontakten med till en början för att släppa den och resten är historia. Drömmen förmedlade det jag ännu inte visste om mig själv, men som väckte nya tankar som idag är min verklighet.


Låt ditt inre jag guida dig genom nattens många gånger absurda äventyr. Genom att ta våra drömmar på allvar och engagera oss i att förstå dem, kan vi öppna dörren till en värld av oändliga möjligheter och insikter.

Sofi