Andetagen löser upp blockeringar som proppar igen vår kreativa kanal med rädslor, oförlösta känslor och undermålig självkänsla. Fantasi är en kraftkälla, en mullrik naturkraft som stagnerar i vår väntan att vi en dag ska få ändan ur vagnen.Det är inte rädslan som begränsar oss, det är hur vi reagerar på den.

Skapandet handlar om att göra något nytt och unikt av det som redan finns. Skapandet tar oss onekligen ut på hal is och processen kan vara både fascinerande och förbannat utmanade. Den får oss att vända ut och in på oss själva och frigöra gamla hämningar som fått vårt liv att stanna upp i en och samma cirkel. Att banna dig själv är ingen idé lika lite som att du kan få en blomma att slå ut genom att skrika på den.

Att du skjuter på projekt eller inte ge dig på skapande uttryck eller ger dina idéer en chans är inte alls konstigt. I alla fall inte för vår äldsta del av hjärnan – ”krokodilhjärna” . Den del av hjärnan som dagligen bidragit människan att överleva på stäpper och med vilda djur in på knuten istället för i djurparker. Denna del av hjärnan som dagligen matas av samhällspelet med illa varslande spekulationer om framtiden. Som används till att få oss att samla på oss och hålla oss i skinnet, vända kappan efter vinden och inte sticka ut med en text, en uppfinning eller levnadsstilen som bryter med den inprogrammerade 40 timmas arbetsveckan.

Det är viktigt att vi förstår att vår äldsta hjärnregion inte alltid kan skilja på verkliga hot och kreativa möjligheter. En idé uppfattas lätt som en hungrig tiger, Vi behöver ge oss själva tillstånd att utforska och ta risker för att låta vår kreativitet blomstra.

Vänstra hjärnhalvans kvaliteter, såsom logik, analys och struktur, är viktiga för att hålla oss organiserade och fokuserade. Men det är hög tid att vi anamma och uppskattar den högra hjärnhalvans kvaliteter, såsom intuition, känslor, helhetstänkande och fantasi. När dessa två sidor av hjärnan samarbetar, uppstår en dans av kreativitet och innovation.

”Vi är skapande varelser, och vi är ämnade att skapa.
Det är vår uppgift att våga utforska och uttrycka vår inre kreativitet.”
– Julia Cameron

Pannloben, den främre delen av hjärnan, spelar en nyckelroll i vårt kreativa arbete. Här hittar vi vår förmåga att tänka abstrakt, planera och fatta beslut. Det är dags att sluta tvivla på vår egen förmåga och istället aktivera pannlobens kvaliteter för att driva vårt skapande framåt.

När hjärnan samarbetar händer följande:

  • Idéer blir till handlingar och verkliga projekt.
  • Kreativitet flödar fritt och oändliga möjligheter öppnar sig.
  • Inre kritiker tystnar och självförtroendet stärks.
  • Innovation och personlig tillväxt uppstår.

    Det är av just denna anledning som skapande språk och uttryck är medicin, gör oss mer självständiga och stärker självkänslan. När kritikern tystnar kan vi på riktigt börja reda i våra beroenden, börja skapa om vårt liv så det passar oss mer än att vara slavar under borden och måsten som faktiskt går att överväga.

”Våga följa din nyfikenhet och släpp taget om rädslan för att misslyckas. Lita på att din kreativitet är
en gåva som är menad att delas med världen.”
– Elizabeth Gilbert

Medveten andning som propplösare.

Med medveten andning kan du förlösa propparna som satt sig på tvären mellan dig och den renodlade livsenergin. Genom att vara medveten om vårt andetag och använda det som ankare i nuet kan vi släppa taget om distraktioner. Med balanserad andning signalerar vi till krokodilen att allt är ok och den håller sig någon så när stilla. Lite krokodilstress är nämligen bra för kreativiteten, de gör oss fokuserade och modiga, hjärtat för vår idé dunkar extra och vi får mer eld för det vi brinner för.

”När jag andas in, fyller jag mina lungor med skaparkraften.
När jag andas ut, släpper jag ut mina idéer till världen.”


Jag önskar dig en förtrollande dag!
🌸Sofi

Sofi