skapandet är skisser, livet  kanvasen

Blog GraphicJag är nyss hemkommen från underbara tre veckor i Thailand, där jag utbildat mig till NLP practitioner. För dig som inte känner till NLP står bokstäverna för:

Neruo – hur vår hjärna organiserar våra sinnesuttryck
Lingvistik – vårt språk
Programmering – vårt beteende

och är en metod bestående av principer och olika modeller för att hjälpa oss på den väg som löper mellan NUET och det RESULTAT vi önskar.
Under utbildningen fick jag veta NLP i viss kretsar stämplats som sätt att manipulera andra. Visst, NLP kan liksom pengar användas i destruktivt syfte. Men det är inte NLP eller pengarna som är boven utan syftet.

Att jag ville lära mig NLP och en av anledningen varför jag håller på med personlig utveckling är att INTE BLI MANIPULERAD. Samtidigt som jag längtade efter en bärande grund och sätt att handskas med mål och att nå dessa.
Läs vidare ……. tryck här


Med värme och hjärlighet (1)                                 Sofi