skapandet är skisser, livet  kanvasen
Nyår handlar om nystart. Ut med det gamla in med det nya. Det låter chickt men ganska frustrerande då många av oss dras med samma löften år ut och år in. De blir som en gamla vänner man vet vad man har och trots intentioner och ansträngningar slutar vi på ruta ett och får börja om igen.

Att det ska vara så svårt?Nyår handlar om nystart. Ut med det gamla in med det nya. Det låter chickt men ganska frustrerande då (2)

Sisyfos dom och våra nyårsönskningar 
Samma hände Sisyfos som trotsat den mäktige överguden Zeus. Som straff för sin hybris döms han till att rulla en tung sten uppför ett högt berg. För att klara uppgiften tvingas han använda alla sina krafter. När stenen knuffats upp på toppen av berget rullar den ner på andra sidan och Sisyfos får börja om från början. Detta arbete får han fortsätta med i eviga tider.

Trist att börja om igen! Men att göra som vi alltid gjort kommer leda till samma resultat. Att anstränga sig går ett tag innan motståndet sätter in och vi faller tillbaka in i gamla gängor. Vi känner att vi misslyckats och belöningen vi önskade uteblir. Detta kan faktiskt leda till att vi sjunker ännu längre ner i det beteende vi med nyårslöftet önskar frigöra oss från.

Efter mycket funderingar över löften och reflektioner runt evenemanget NYSTART dök  Sisyfos upp i mitt inre. Jag letade upp hans historia på nätet. Jag visste om hans dom men inte hans excellenta ”sätt att bli fri från den.

”Genom att bestämma sig för att detta kroppsarbete är det roligaste som finns misslyckas Zeus med att straffa honom. Alltså finns det något i lusten som är värt att ta vara på”.

Myten om Sisyfus har lett till att jag omskapat mina nyårslöfterutiner;

  • Är nyårslöftet aktuellt?
  • Av vilken anledning väljer jag just detta löfte
  • Kan jag omformulera det och göra det mer lustfyllt

Jag började se på det jag faktiskt gjort och klarat av än att förstora alla de gånger jag avvikit från mitt mål och slogs av insikten  att jag faktiskt inte behöver börja om
utan kan fortsätta på redan inslagen väg.

Mina nya ledarstadgor (istället för lagar)

  • Att ställa in mig på uppmuntran och självberöm från mig själv och andra
  • Sluta jämföra sig med någon annan än mig själv
  • Värdesätta varenda babystep och sluta sympatisera med den inre ”måste” pådrivaren som inte är mänsklig och mäter allt med perfektion.
  • Avmagnetisera kraften i ordet misslyckande och ladda experimenter med kraft
  • Leva och göra det jag vill nu istället för sen när ”det” är avklarat – det är ju ändå lusten och inte tvånget som stimulera till att ”klara av det”

Mina nyårslöften utkristalliserade sig och istället för vanliga formuleringar blev endast ett ord kvar.

FOKUSERING!

Det är ordet och för mig krångligt verb som jag inte är bekväm med är mitt nyårslöfte. Detta ska jag  utforska, experimentera med och använda mig av nästa år. Det pirrar faktiskt i kroppen vilket inte är konstigt, jag har ju släppt mina trygga ouppnåeliga löften och vänner sedan år tillbaka.

Varför jag gick i bet
De var o
uppnåeliga för de var inte förankrade i att jag är människa utan på något djupt plan påstod att det handlade om allt eller inget.
Därför har jag vänt mig till detta djupa plan för att ge mig tillåtelse att inte nå mål utan ännu mer att läka, sluta slåss med samma problem och tillåta energin att söka nya vägar och beteende som jag ännu inte vet något om.
Det finns en process mellan start och mål

Viljekraft räcker inte långt
I kulturen vi lever i är känslor något vi helst vill undvika. Dessa opålitliga stycken som sätter vårt liv ur kurs och får oss att frångå mallar om hur allt borde vara och se ut.
Men mellan gå och mål finns zonen känslor, en väg vi måste beträda för att ta oss igenom motstånd och nå roten till vårt beteende. En väg som är allt annat än det chicka NYSTART som kan upplevas som ett minfält men också kuperad mark med vackra landskap och förtjusande utsikt.

Att förvandla löftet till något lustfullt (även känslan av meningslöshet) ja som att det vore meningen medUntitled design vårt liv blir vi fria – lite i taget eller  inte helt omöjligt – genom ett kvantsprång.
Hur detta sker är något mellan vårt jag och oss själva. Det finns ingen mall. Jag rekommenderar att ägna reflektion, skriva och umgås med löftet för att fånga in essensen av önskningen och ett eller några verb och adjektiv att leka med.

Var öppen för ditt verkliga nyårslöfte och hur det ska användas, förmodligen kommer svaret inte bli som du trott.
Men vad är det då för mening med att undra och ställa frågor?

God fortsättning……..

Med värme och hjärlighet (1)

 

 

Sofi