Välkommen, stig in i vår gemensamma värld av fantasi, drömmar, sagor myter, färger, rörelser och rytm.

“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.” 
Brene Brown

Jag vet att det kan vara ett steg utanför trygghetszonen att erkänna att du anar en kreativ sida hos dig själv. Hur länge har du försökt undvika den? Trycka ner den? RawArt är den rå obehandlade, ouppfostrade kreativiteten som är tillgänglig för dig på ditt sätt. Låt inte skolans teckningstimmar definiera din förmåga, eller människor du växte upp med som förnekade sin.
vi lever mitt i en ERA där det som varit inte längre håller medan vi alla kan vara med att skapa framtiden. Jag hoppas jag kan inspirera dig!

20 lagar som boostar din kreativa förmåga!
Klicka på bild!

Skapa ditt år, lirka fram din drömmar, låt känslorna komma till uttryck, släng kreativa fördomar i brännbart containern, dröm, förverkliga, lek, ta risker, misslyckas med bravur och förväntar dig mirakel!

Kom med på Tea Party!

OBS! länk
https://us02web.zoom.us/j/86312912424
kod 1234

“Att vara stark betyder inte att spänna musklerna och flexa. Det betyder att man möter sin egna lyskraft utan att fly, aktivt lever med den vilda naturen på sitt eget sätt. Det innebär att kunna lära sig, att kunna stå för vad vi vet. Det betyder att stå upprätt och leva.”
Clarissa Pinkolas Estees

Önskar dig en Magisk dag!
Sofi