Va

Åldrandet behöver inte, som man länge trott, vara en enkel riktad nedförsbacke mot skröplighet och förfall. Det här handlar inte om osund ungdomsfixering. För visst blir vi alla äldre, men hur vi åldras är i alla högsta grad avhängigt av våra cellers hälsa och celldelning. Genom vårt sätt att leva påverkar vi våra kromosomer och därigenom vårt hälsotillstånd. Billigare och enklare är det också.


Har du någon gång försökt trä en sko med ett skosnöre med söndriga plasthylsor i ändarna? Hur omöjligt det rent av är? Tänk dig då dina kromosomer som detta skosnöre men nu är det telomererna som bildligt talat utgör samma funktion som dessa plasthylsor. Med starka långa vare sig det handlar om hylsor eller telomerer håller vi våra skosnören och kromosomer i god vigör samtidigt som de håller länge. Vi blir bekväma i våra skor och vår livsviktiga celldelning fungerar bättre.

Snacka med dina telomerer


Telomerernas längd ärver vi av våra föräldrar, men att det så förblir är inte skrivit i sten. Drar vi det kortaste strået och föds med korta telomerer kan vi genom vårt sätt att leva göra dem längre och vice versa. Visserligen krymper våra telomerer med åldern hos alla. Men vi kan ha ett ord med i laget. Det visar sig att våra telomerer lyssnar på oss. De tar emot de instruktioner vi ger dem. Vårt sätt att leva kan i själva verket säga åt telomererna att påskynda cellernas åldrandeprocess. Men också det motsatt. Maten vi äter, hur vi hanterar känslomässiga utmaningar, mängden motion, huruvida vi blev utsatta för stress under barndomen och till och med tilliten och tryggheten i vårt bostadsområde tycks påverka telomerer och förhindra tidigt åldrande på cellnivå. För starka telomer är det också bra att ha en eller flera förebilder av äldre människor med unga hjärtan och nyfikna sinnen som inte låter ålder sätta krokben för sin lust.

Överallt i våra kroppar finns celler som om och om måste dela sig för att hålla våra kroppar friska. Telomerer finns även i kroppens stamceller. Enzymet gör att dessa celler får ”evigt liv”. Skulle man kunna reglera mängden telomeras i olika celler, har man funnit ett sätt att dels bota de flesta typer av cancer och dels öka vår livslängd markant.


Måttlig stress stärkande för telomerena.

Människor som reagerar på stress genom att känna sig starkt hotade (fight, flight, freeze and please systemet) har kortare telomerer än människor som handskas med stress med en stärkande känsla av utmaning. Små doser av stress utsätter inte telomererna för någon fara. Överkomliga stressfaktorer är till och med bra bra för oss, eftersom de bygger upp ”hanteringsförmågan” och stärker självkänslan av att man klarar utmaningar. Fysiologiskt sett kan kortvarig stress till och med ge cellernas hälsa en skjuts. Att våra liv ständigt skiftar i toppar och dalar sliter inte på telomererna, vilket där emot hög dos av skadlig stress under lång tid gör. En stress som mycket väl kan sitta så djupt att det blir en livsstil vi vant oss vid. Ältande kan leda till negativ stress, ensamhet, följa alla nyheter, inte hålla koll på tankar och inre dialoger, stillasittande, ytlig andning med axlarna högt upp i bröstkorgen är exempel på negativ stress stimulans.

Kropp och själ-relaterade tekniker som meditation, yoga, tai chi, qigong har i kliniska försök visat sig öka välbefinnandet och hämma inflammationer och förlänger telomerer. I en underökningarna användes Kirtan Kriya.

Kirtan Kriya

Kirtan kriya är en Kundalini Yogans hörnsten. I boken går det att läsa: ”Denna meditation användes i forskning på människor som vårdade familjemedlemmar med demens. Vid 8 veckors daglig 12 minuters meditation ökade de anhörigvårdarnas sina telomerasnivåer med 43%. De var också mindre deprimerade, och deras kognitiva förmågor förbättrades (en kontrollgrupp som enbart lyssnade till avslappnande musik fick även de ökade telomeras, men bara med 3,7%). Tillskillnad från mindfulnessmeditation, som kan hjälpa en att utveckla metakognition som innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar och kunna hantera negativt tänkande går Kirtan Kriya ut på att man försätts i ett tillstånd präglat av djup koncentration och framkallar ett stillsamt, integrerat tillstånd mellan kropp och själ”.

Mantrat aktiverar punkter i munnen som i sin tur aktiverar 84 punkter i hjärnan.  I frontalloben finns en punkt som är kopplad till att kunna hantera stress. Den punkten (anterior cingulate gyrus) ökade i storlek och ökade sin kapacitet att kunna hantera stress. Man såg ingen som helst skillnad på resultatet om en grupp med skeptiker gjorde meditationen.

Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol. Ryggen rak och ståtlig.
SA – tryck tummen mot pekfingret (födelse)
TA – tryck tummen mot långfingret (liv)
NA – tryck tummen mot ringfingret (död)
MA- tryck tummen mot lillfingret (återfödelse)
Följ filmens anvisningar.

Varför inte testa att göra denna meditation varje dag kommande 40 dagar?

Telomereffekten: Yngre längre med toppforskarnas livsstilsråd av Elizabeth Blackburn och Elissa Epel är en spännande bok om vårt hissnande inre universum.Önskar dig en magisk dag!
SofiTelomerer

Sofi