Vilken vision lever dig? Vilken vision lägger du energi på? Vilken vision snurrar dina tankar runt? Vilken vision matar du dig med? Vilken vision färgar dina samtal? Vilken vision styr dig i dina val? Vilken vision använder du som drivmedel i motgångar? Vilken vision bär dig när du tappar hoppet? Vad skådar ditt norra öga när du sätter blicken i visionen?Mänsklighetens maktlystnad, bekvämlighet och snabba cach -tänk har satt naturliga cykler ur spel. Våldet saknar motstycke. Till det har vi den egna själsabotagen. En inre dialog av elakheter som om vi inte ser upp – suger livskraften ur vårt liv. Snabbstridande strömmar av information väller fram utan slut. Amygdala hackar sig genom sunt förnuft och tar fantasin i besittning till att formulerar ”kan hända” scenarier av värsta slag.

Att vilja hålla sig uppdaterad om världsläget sitter i våra gener och sköts av vår reptilhjärna och är lika svår att tygla som att få en krokodil att sitta fint. Men världsläget den ensam regarerade över för tusentals år siktade in sig på sträckte sig över steppen, skogarna runt om, vattnet intill med överhängande hot av svält, vilddjur och främlingar. Det är den vi har att tacka för att mänskligheten överlevt.

Amygdala är vår primitiva känslostruktur som varnar för det som är skrämmande eller leder oss mot det som är lockande och roligt.

Idag har vi en mer utvecklad hjärna som erhåller andra förmågor, bland andra den som gör det möjligt att studera vårt egna beteende utifrån och ifrågasätta information istället för att vara bergtagen av det som skriker högst och är värst. Kruxet är när vi utmanar informationen, de egna ingrodda mönstrena eller bestämmer oss för att följa vårt hjärta i smått som stort (börja uppfylla önskan att spela gitarr, sluta med jobbet jag vantrivs i, skriva en bok) då reser sig vårt fyrbenta motstånd sig på två ben och hugger där det tar som mest.

Du är obetydlig!
Var inte så egoistisk?
Vem tror du att du är?
Var realist!
Du borde skämmas att visa upp det där!

Och vi säger amen och lägger oss för de känslor orden frambringar. Vårt kreativa jag hamnar i bakgrunden och vi blir kreativa med att komma på ursäkter. Tryggheten i det kända lockar mer än någonsin och vi blir kreativa på att intala oss att vara nöjda. Men till saken tillhör det faktum att kreativitet också är en överlevnadsinstinkt och en skapande kraft som vi människor om vi vore kloka nog inte skulle trycka ner. Varken som enskild person eller kultur. Men kreativitet behöver den en fristad och fåror som vi själva är med att utforma. Bakom sofistikerade id stölder finns också kreativ hjärnor.

Låt visionen bli ditt eget stormens öga!


Visualisering besitter en enorm kraft. Men det gäller att själv skapa den istället för att låta andras eller ärvda sådana styra vårt öde. Att tycka något leder sällan till förändring tillskillnad från att lyssna och låta sig ledas av en levande visionen.

Låt visionen bli platsen där du sätter ditt ankare, ett stormens lugna kraftfulla öga när allt inom och utom virvlar, sliter och drar. Som med allt annat måste din vision underhållas. Det görs bäst när vädret är lugn, vardagar där det flyter på, i stunder som ges och stunder vi bestämmer oss för att ta. På så sätt blir inga dagar vardagliga utan en del av levnadsäventyret.

Att leva styrd av vision är att låta de känslor vi förknippar med denna leva i oss. Det är att leva kreativt. En vision är inte desamma som ett destruktivt dagdrömmeri där tanken att en gång hitta/börja/göra ger hopp nog att överleva men inte mer. Det är att sätta sig med sig själv och luska fram mina egna önskemål om mitt liv, om samhället och livet på jorden även efter det att jag själv är död. Gärningar dör aldrig ut.

Tycker du att du mer eller mindre är obetydlig? Att det du har att komma med inte spelar större roll. Vänder kappan efter vinden istället för att hävda din egen mening? Då kan du vara säker på att krokodilen har dig lindad runt en av sina tänder. Se därför till att livlinan är fast snurrad i din vision. ANDAS!

Perfektion har inget med det här att göra. Äkta lärdom kommer från handling, motstånd, rädslor, motsägelser, mod och ständigt testa. Det är att aldrig tappa bort hjärtslagen i det vi gör och tror på när omvärlden tycks resa sig mot oss med ett skakande pekfingret som vill få oss att skämmas. Det är att vara människa som är på väg, den egna som vilken prinsessa eller ankunge som helst som växer med uppgiften genom lärdomar.

Tell Your Vision

Vilka ämnen brinner du för när det gäller dig själv, samhället och världen?
Djur, natur, barn, kvinnor, mänskliga rättigheter………..
Skriv ner och samla på dig bilder allt som uttrycker visionen och vibrerar i de känslor som ger dig kraft, glädje och handlingsförmågor.

Om du fick skapa ditt liv exakt som du ville hur skulle det se ut?

Blanda in visionen i ditt nu och börja leva den! ditt kreativa jag kommer vara på din sida. tillsammans är ni ostoppbara.

Önskar dig en magisk dag!
Sofi

Sofi