I den värld som omsluter oss, där bekvämlighetens förföriska lockelser frestar många av oss att undvika det obekväma och utmanande, står vi inför ett välbefinnandehot i vårt personliga mikrokosmos såväl som makrokosmos – livet på planeten.

Bekvämligheten, den lättnadens slöja, kan hindra oss från att skapa djupa rötter och utveckla den inre styrka som tar oss igenom hinder och rädslor för att ge plats till det i oss som vill leva och verka.
Skuggorna, de mörka hörnen av vår psyke, tar över när vi undviker konfrontation med det obehagliga. Tv-apparater, stress, flaskor med alkohol, konstanta inköp och överflöd av mat blir våra temporära flyktvägar, de som ger oss kortsiktig bekvämlighet men i själva verket fängslar oss i en cykel av förlust av inre resurser och trångboddhet i våra egna liv.

I denna vardagliga kamp för att undvika obekvämlighet förlorar vi ofta bort våra drömmar och den kreativitet samt livsenergi som flödar genom oss. Det är genom kreativiteten som vi kan väcka björnen som sover inom oss, symbolen för det inre djuret som strävar efter frihet och uttryck.

Mellan nuet och visionen om framtiden skapar kreativiteten en bro över gapet dem emellan. Det är här skapande uttryck kommer in i bilden, medveten andning, fri rörelse till musik, yoga, meditation. Det är här i mellanrummet, mellan det som varit och det som komma skall fornlämningar skapade av människor från tidigare släktled kan hjälpa oss med processen. Myter och sagor så starka i sin natur att inga krig, ingen svält eller annan förstörelse lyckats utplåna dem. Genom att frigöra bojorna av lättjans trivsel och låta livet flöda i sin mest autentiska form blir vi levande.

Det verkliga välbefinnandet väntar på oss när vi modigt navigerar genom livets komplexitet i kontakt med rytmen av hjärtslagen. Det är inte en plats av överdriven bekvämlighet, utan snarare en resa där vårt autentiska kraftfulla jag i vardagen och vår kreativitet blir en kraftfull drivkraft. Genom att lyfta skuggorna och omfamna förändringens obekvämhet skapar vi en djupare förståelse för oss själva och en starkare anknytning till den autentiska essensen av livet. Där finner vi en trivsel och ett välbefinnande av annat slag, en känsla av mening med det vi gör, är och tror på. Det kreativa jaget älskar nämligen utmaningar, att klipp och sy ihop nya lösningar och frigörande penseldrag.


Vilka beteende, beslut, uttjänade vanor och efterhängsna jag-personlighet håller du på att göra upp med? Vilka leder dig bortom bekvämlighetens artificiella sken?
Skynda inte förbi mellanrummet mellan det som varit och de som komma skall, slå dig ner i det obekväma och lita till processen.

Skapar Retreat 26 – 28 januari
här hittar du information!

Mina bloggar och workshops är menade att inspirera och agera, väcka känslan av magin i livets trivialiteter och lockar till att använda de resurser var och en har. För mer ⬇️

Sofi