Visst är det något särskilt med att få en teckning från ett barn eller står bredvid när hon eller han skapar. Men vad säger man? Många av oss har ett bristande ordförråd när vi ska säga något och tittar snarare än betraktar skapelserna. För att reflektera över och uppskatta barns konst behöver vi bortser från vuxna standarder och istället blir fantasifulla för att med öppet hjärta fördjupar oss i barns kreativa processer och uttryckssätt.

Det utbredda SkaparTraumat

Jag har arbetat med över 3000 barn i skapande skola projekt och med vuxnas inre barn som tagit skada av krav och förväntningar i en skola och kultur som stävjar den kreativa kraften. Att skapa något för att det ska bli fint, skapar en ständig känsla av otillräcklighet och rädsla för att misslyckas. Denna press kan vara traumatisk som ger ångest och skam vid varje misstag, vilket hämmar vår vilja att ta risker och utforska nya idéer. För att slippa känna dessa känslor bestämmer vi oss för ”jag är inte kreativ, jag har ingen fantasi, min syster är begåvad, men jag är urusel” några ursäkter bland många. För att slippa känna förlusten går vi sedan omvägar runt allt som har med ”riskfyllt” skapande, som fri målning, kreativt skrivande, frigörande dans.
Experimentellt skapande är inte till för enbart kreativa utan alla, eftersom kraften endast är nedtryckt!En målning behöver inte vara ”fin” för att vara meningsfull och skapande uttryck behöver inte vara ”fina”. Genom att använda ordet ”fin” går vi miste om upplevelsen och lägger omedvetet våra egna begränsningar och förväntningar på barnens skapande. Just det som hindrar oss själva från att skapa fritt.

Istället för Fint

För att uppskatta barns konst behöver vi använda både vårt hjärta och vår fantasi. Här är sju tips som kan nyanseras på det sättet som passar dig och barnet, försök inte vara den perfekta pedagogen, ha kul! Ni kommer hitta er stil.

 1. Fråga om deras process
  Fråga barnet hur de skapade verket. Vad inspirerade dem? Vilka tekniker använde de? Dela med barnet hur du själv skulle ha närmat dig uppgiften. Kanske kan ni jämföra era tankesätt och tekniker, vilket kan öppna en spännande dialog.

 2. Utforska känslorna bakom
  Undersök vad barnet kände när de skapade sitt konstverk. Fråga hur de kände sig när de valde vissa färger eller former. Dela dina egna känslor och associationer när du tittar på konstverket.

 3. Fokusera på detaljer:
  Lägg märke till specifika detaljer i konstverket och kommentera dem. Uppmärksamma de små detaljerna. Hur skulle du känna om du fick stiga in i teckningen? (Satt i tåget eller klättrade i berget bakom som är målade på bilden ovan)?Berätta för barnet vilka detaljer som fångade din uppmärksamhet först och varför om du tror dessa gjorde det. Diskutera vad dessa detaljer kan symbolisera eller representera.

 4. Bekräfta deras berättelse
  Många barn skapar konst som en del av en berättelse. Fråga om vad som händer i deras bild eller målning, vilka karaktärerna är, och vad som inspirerade dem. Dela en egen berättelse som du kan se i konstverket. Kanske kan ni skapa en gemensam historia baserad på bilden, vilket stimulerar både barnets och din egen fantasi. Varför inte dansa den?

 5. Jämför med tidigare arbete:
  Om barnet har skapat flera konstverk, prata om hur deras stil eller teknik har förändrats över tid. Detta visar att du verkligen ser och uppskattar processen, eftersom du gör det. Reflektera över din egen process inom något område och dela detta med barnet, eller skriv ner det i en dagbok om det inte passar att dela. Diskutera hur man lär sig och utvecklas genom att prova nya saker. Barnet kan här vara en riktig superlärare.


 6. Beröm deras ansträngning:
  Erkänn den tid och energi barnet har lagt ner på sitt skapande. Visa att du värdesätter processen mer än det slutliga resultatet.

 7. Uppmuntra deras unika uttryck:
  Stöd och uppmuntra barnets unika konstnärliga uttryck genom att erkänna och uppskatta deras individualitet och kreativitet. Dela vad du tycker är unikt och speciellt med barnets konstverk. Berätta om hur du ser deras personlighet och kreativitet återspeglas i deras arbete.

Some of the most brilliant, creative people I know did
not do well at school. Many of them didn’t really discover
what they could do—and who they really were—until they’d left school and recovered from their education.

Sir Ken Robinson

Sluta hjälpa

Barn i olika åldrar uttrycker sig på olika sätt, och därför behövs olika sätt att se och tolka deras konst. Ett småbarns teckning kan handla mer om sensorisk utforskning, medan en äldre elevs målning kan innehålla mer komplexa berättelser och känslor. Var nyfiken och öppen för vad du kan lära dig av varje barns unika perspektiv och uttryck. Försök hålla fingrarna borta, låt barnet klura ut hur de ska använda saxen, måla dit ögon, hantera sitt missnöje och glöm inte att det är ok om hunden ni har hemma blir blå i en målning eller om teckningen väcker obehag hos dig. Blir barnet frustrerad så hitta på en lösning ihop. Stig in i skaparrummet med barnet istället för att sitta bredvid, skapa du med – ett perfekt tillfälle att knyta an och ger ditt inre barn möjlighet att få utrymme.

Bli förebilden du själv behöver och förändra framtiden

Det absolut bästa är att du tillåter dig själv att experimentera med ditt skapande. Lär dig hålla truten om att du inte är kreativ även om alla trosystem inom dig skakar sina huvuden. Du kanske i ditt inre ser din skolfröken stirra på dig med amygdalas inträngande blick. Skapa på, skapa dig ur fraser och betyg som satt låsningar i kroppen frigör känslor som fastnat och låt de omformas till ny lätt energi. Det är obekvämt, du kan till och med känna dig hotad till livet – så var min känsla.
Där är nyckeln till ditt kreativa jag som kommer ramla ut ur garderoben och förgylla din tid på sätt du inte kan ana. Tala gott om ditt eget skapande även om det går stick i stäv mot dina och andras inre övertygelser. Sluta vara med människor som förringar ditt skapande eller håll för sjutton distansen. Lär känna ny människor som din inre konstnärsjäl ”bohemen” som jag kallar min vill hänga med. Inspireras av och med.

 • Plocka fram det du gjorde som barn och häng upp det på väggen.
 • Placera skapelser du gör nu runt om i hemmet, så alla kan se.
 • Skicka in dikten till tidningen eller läs upp den för vänner på en fest.
 • Rama in målningen du gjort och häng denna bredvid andra ”riktiga” konstnärer skapat.

Var förebild för dig och barnet som kommer växa upp och på olika sätt ha med barn att göra.
Släpp fram barnasinnet. På så sätt skapar vi en miljö där både barn och vuxna kan blomstra kreativt tillsammans och ge luft, utrymme och möjlighet till generationer att slå knut på sin kreativa livsenergi i för att leva upp till fint.
Win Win Win alltså.💖🌈✨

Sofi