DAGAR (4)

Bästa du!
Om någon talat om för mig då jag var 28 år att jag en dag skulle ha en ateljé med stora färgmustiga skulpturer, arbeta i Israel och Sverige med kreativ crazy pappersåtervinning och dans även mitt i den rådande sargade smärtsamma konflikten tillsammans med palestinier och israeler. Få personal från IKEA att bygga Moder Jord, A- betong att dansa och måla Yggdrasil myten och att återvända tillbaka till skolan och hålla skapande kurser utan röda bockar och tanke på betyg, skulle jag säga —ja jag visste det.

För någonstans visste jag

  • att min universitetsutbildning inte var i samklang med det som jag var gjord för
  • att det fanns någon läckrare bakom fasaden av den jag så tappert försökte vara i min längtan att höra till
  • att min svåra ätstörning som jag försökte få bukt på genom 100-tals psykologsamtal hade något meningsfullt att säga
  • att min långtidssjukskrivning som omvandlades till förtidspensionering inte var slutet på min karriär


Uttryckande konst  – naturligt skapande – RawArt
När jag kom i kontakt med uttryckande konst, urgamla myter och min själ genom  kurser som hölls av modiga banbrytande fantastiska människor började en levande rörelse röra sig inom mig. iJag satte min tillit till denna trots enorm rädsla – för alternativet att stanna kvar i det som var, var inget alternativ.
Kreativitet är livskraft. Att använda sig av skapande uttryck är något människan gjort före tidernas begynnelse. Också före det fanns konstskolor, titlar och museum.

There are many ways to be free. One of them is to transcend reality by imagination, as I try to do,                                                                                                                                                                                                                                   Anais Nin

Det viktiga skapandet
För mig är mitt skapande lika viktigt som matens vitaminer och proteiner, att gå på toa och rensa magen och borsta tänderna. Skapandet är lek och tar stor plats i mina kurser. Leken är en vital kraft som har sitt ursprung i barnets värld och klokskap. Den driver mänskligheten vidare och är underfundig när det kommer till konflikter små som stora och är en fena på svårlösta problem och få idéer att förverkligas.

 Alla är kreativa men samhället som vi hittills levt  har inte värnat om denna kraft utan försökt placera in den i en fyrkantighet som inte passar alla. När den kreativa kraften inte får hälsosamma  fåror att flyta i eller fantasin får utlopp vänds kraften mot oss själva eller mot samhället i form av kraschade fönsterrutor, destruktiv livsstil, utbrändhet, missbruk och allmänt våld.

 I dag är den hälsosamma vilda nytänkande, ny agerande kreativiteten i ropet – och det känns såååå hoppingivande!!!!!!

Denna 28 dagars trippen  är gratis och handlar om att väcka fantasin, slå upp ögonen för det som är och det som pågår av gott och ont i det egna livet och verkligheten som omger oss – och sedan använda de naturtillgångar som vi har att göra något bra av det. Samtidigt som vi har en hel del kul!!!!!!


Nu lovar jag inte att du efter denna kurs kommer sitta på fören av en motorbåt a la Montre Carlo under ständig sol, armarna sträckta mot himlen och allt i livet i topp nu och forever. Det jag delar med mig är mer en slags verktygslåda av kreativa uttryck, symbolpedagogik och NLP som du kan använda på det sätt du vill.

                                Du som inte redan anmält dig  kan göra det här!

Passar den mig kanske du frågar? 
Här har jag sammanställt en del anledningar jag mött hos de som deltagit i kurser och coachning!

OBS! Har du någon vän som du vill göra det här tillsamman med eller tror skulle vilja hänga på? IMG_3740

 

Sofi