Liksom för Snövit går det inte av sig självt, medan hon sov togs hon omhand av dvärgar som jobbade i gruvor långt ner i underjorden där de hackade och vaskade guld.

Processen mellan dessa stadier är kreativ och bortom förnuftet och det är här de skapande språken och uttrycken kommer in och det är dessa jag självhåller på med och erbjuder.

Detta är tidpunkten där det sovi ska göra, följa och skapa trots att vi är rädda, känna trots av vi blir sårbara, tro fast vi tvivlar, delta fast vi inte tycker vi har något att komma med. Skapande uttryck och kreativa språk  förenar den inre och yttre värden, känsla och tanke, handling och idé, kropp och själ.

RawArt  är den oskolade, råa, äkta, intelligenta fantasin som människan sedan tidernas begynnelse använt sig av naturligt.  kraft  som vi alla har eftersom det är livskraften. Att återknyta relationen med skapande former som människor sedan urminnes tider använt sig av