Hur mycket Ludens har du eller ni i företaget?2014-02-13 17.56.52

Homo Sapiens, den förnuftiga människan med sin lysande logik och genomtänkta strategier  har fått sällskap av Homo Ludens, den lekfulla människan. När Ludens i högra hjärnhalvan fritt får jonglerar med idéer, humor, talanger, möjligheter och visioner samarbetar med Sapiens i den vänstra, experten på struktur, planer, mål och begränsningarna. Då blommar kreativiteten och gör det möjligt att både spränga gränser och lyckas inom befintliga ramar.

 Den kreativa människans återkomst!

Varje människa är kreativ, har specifika talanger och något att bidra med för att samhället ska vara levande. Många nyskapande arbetskreatörer inspirerar ännu fler potentiella sådana att släppa tryggheten för att förverkliga egna idéer. De trotsa Jante genom att gilla sig själva och tro på det de gör även när inte alla andra gör det. Med omöjliga visioner, självmotivering, misslyckanden, nya tag, passion och en ”learning by doing” livsstil flyttar de ribban för vad som är möjligt och utvecklar därmed samhället.

För mer information om min föredrag och kurser här!

 Ett nyttthinpaperback_500x600t slags företagande!

-Människor, både anställda och egna företagare vill utvecklas och att tiden de lägger på arbetet känns meningsfullt.
-Nyföretagandet ökar genom alla som med vågad fantasi snickrar ihop ett eget yrke med kreativitet, passion, talang, värderingar och försörjning.
-Yrkesgrupper som tidigare höll sig inom den egna verksamhetens område samlas numer i nätverk, utväxlar kunskap, hittar vägar till samarbete och hjälps åt att marknadsföra varandra.

Några kunder ;IKEA, Nordea, A-betong, Getnögård,
Växjö universitet. Hjortsberga Skolpersonal,
Nyföretagarcentrum, Växjö kommun, Vuxenskolan Kalmar

bni