Ett av de stora utmaningarna i det digitala informationsflödande samhälle och effektivisering är att andningen hamnar i otakt med vår kroppsliga naturliga rytm.

Vare sig du är chef eller anställd på ett företag, ensamföretagare, statligt anställd eller arbetssökande har du nytta av djupa andetag. De flesta människor i de rikare länderna har andra behov idag än att bara tjäna pengar för att överleva. Vi vill göra skillnad och trivas de timmar vi tillbringar på jobbet. För att en arbetsplats ska var levande, kreativ och ha högt till tak måste alla som arbetar vara delaktiga.

En kick off, en julmiddag tillsammans, åka på en nytta förenat med nöje konferens höjer trivseln och gör det möjligt för alla i arbetsgruppen lär känna varandra. Detta är kostsamt och går därför inte genomföra ofta. Genom att införa möjligheten att ta korta andningspauser under arbetsdagen är mycket vunnet. Genom några minuters djupandning kan vi aktivt lära oss att implementera färre och kvalitativa andetag istället för de lätta som är resultatet av snabbhetskultur.


Färre andetag ger energi, gör oss avslappnade och närvarande. De är en också en investering i hälsa och den idag eftertraktade kreativ energin.

Tänkande tankar

Vi tänker runt 70 000 tankar per dygn, de flesta tänker vi år ut och år in och en stor del av dessa är nedärvda från en annan tid mycket olik vår egen. Idag ställs både enskilda och mänskligheten inför helt nya krav. När tankarna skapar vanor känns de så normala att vi inte ens ifrågasätter dem. Ofta reagerar vi på händelser i ren automatik utan att hinna avgöra sanningshalten i alla påståenden. Den inre dialogen som alltid pågår kan vara nedbrytande för självkänslan. Rädslor skenar iväg med fantasin, växer fram i olika proportioner och skapar scenario som kroppen reagerar på som om de vore sanna. Allt detta kan ske under ytan av det vardagliga livet, skapar stress som påverkar kropp och sinne.

Vad stress gör med oss

Stress bidrar till att vi andas lätt och högt uppe i bröstkorgen som i sin tur leder till mer stress, en loop som vi gärna fastnar i. Istället för friska djupandningar andas vi genom att höja axlarna snarare än att bredda lungorna. På så sätt signalerar till reptilhjärnan att fara hotar. Reptilhjärnan är den äldsta delen av vår hjärna som inte har någon aning om att tiderna förändrats. Krokodilen som jag kallar den vet inget om våra mobiler, är helt okänslig för oss som person och sköter den uppgift den är menad att utföra. Det vill säga att hålla släktet vid liv. Reptilhjärnan representerar en instinktiv kraft som vi helt enkelt måste hålla ett öga på. Krokodilen ser nämligen till att vi inte gör något som bidrar till att vi utesluts ur gruppen, eftersom risken att vi blir uppätna av ett lejon är större när vi är ensamma.

Detta kan bidra till att vi håller våra idéer inne i rädsla för vad andra ska tycka och håller varandra tillbaka eftersom ingen vill verka annorlunda. Det kan även leda till utfrysning och prat bakom rygg. Som personalgrupp kan man i detta läge hamna i en negativ spiral som är svår att ta sig ur och trivselenergin falnar. Istället för att använda konflikter till att växa som grupp går energin att underhålla en ohälsosam gruppdynamik, ofta med känslan missbelåtenhet.

Kundaliniyogan har en uppsjö av fantastiska andningstekniker att använda med eller utan yoga. Yogi Bhajan har sagt att vi inte skulle behöva göra yoga om vi enbart andades rätt. Yoga är andning med rörelser och vila.

Det djupa andetaget – Andningspusen

Andetaget är föränderligt och elastiskt under hela dagen. När vi springer ökar andningstakten, genom suckarna slappnar vi av, gäspningar ger energi samtidigt som det lugnar och gör oss skärpta. Med grogrunden till all andning är det djupa andetaget, det vi andades som bäbis.

– Genom att vi tar oss an några andetag av de 23000 vi andas varje dag får vi tillgång till energi livsenergi -PRANA
– När vi andas djupa och lugna andetag använder vi och stärker muskulaturen i magen och diafragman.
– Den med åldern förminskas vår lungkapacitet, med djupa andetag bromsas denna process.
– Genom utandningen stressar vi ner och får lättare att sova.
– Kroppen rensas på slaggprodukter.
– Ökar cirkulationen i kroppen och stärker immunförsvaret.
– Djupa andetag masserar inre organ och stärker det viktiga nervsystemet. Den utsatta levern, organet som jobbar hårdast för att hantera alla gifter som finns i mat, kläder, luften och möbler får det syre som behövs för dess uppbyggnad. Om inte andningen tar hand om slaggprodukterna får levern även axla dessa.
– Vi får tillgång till det neutrala sinnet, medvetandet som inte har med vår historia och dualistiskt tänkande att göra.
– Gagnar kreativiteten då krokodilen hålls under kontroll eftersom det djupa andetaget signalerar till reptilhjärnan att allt siktet är fritt.
-Djupa andetag är en viktig del av den läkande processen för alla som gått in i väggen eller använt sig av droger till att få tyst på inre dialoger och de känslor och emotioner dessa satt i svallning.

“Talang vinner tävlingar, men samarbete och intelligens vinner turneringar.” – Michael Jordan

Andningspausen med djupandning

Sitt bekvämt med rak rygg eller lägg dig ner. Fyll magen med syre dvs. använd magmuskelaturen och låt magen växa. Andas vidare upp i diafragman, den viktigaste muskeln för andetaget som finns under bröstkorgen. Fortsätt med andetaget upp i bröstkorgen ända till nyckelbenen. Andas ut samma väg – långsamt. Räkna till 6 på inandningen och 8 på utandningen. Gör detta från 3 – 11 minuter. Detta är en av många vitala sätt att använda djupandning på.

Är andningspausen något för dig eller din arbetsplats?

Jag erbjuder en lättsam, lekfull men omfattande workshop med föreläsning om andetaget blandat med andningsövningar och enkla kroppsrörelser för ryggen som alla kan utföra. Min ambition är att alla ska förälska sig i sitt andetag och vilja utveckla en livslång relation med det. Kontakta mig för mer information. Du är välkommen att boka tid för privatsession, anordna workshop på arbetsplatsen eller under en konferens.

Sofi