Vi lever i en tid med plats för stora drömmar och modigt agerande. Mellan nuet och visionen lever kreativiteten. Genom att skapa aktiverar vi vårt kreativa DNA, en naturkraft vi alla har tillgång till.

Homo Sapien den intelligenta människan kan vi tacka för mycket. Men något har gått snett, vår vänstra hjärna mäktar inte med utmaningarna den tillsammans med reptilhjärnan skapat. Det behövs mer hjärta, mer helhetstänkande, mer vördnad om allt levande, äkta andetag och fria rörelser som då och då får oss att svettas. Sedan människans begynnelse har mänskligheten haft olika namn. Det är tveksamt om Homo Sapien (den visa människan) helt lever upp till sin betydelse. Enligt vissa är det Homo Ludens tur. Den lekfulla människan som med högra hjärnans förmågor bollar med den vänstra hjärnans kunskap. Lek, färger, former, helhetstänkande, ekologi, känslor, hjärta, kropp, inre universum konkurrerar inte ut Homo Sapiens – det berikar. De är här för att slå sina kloka huvuden ihop och med det kan vi, oberoende av stämplar från det förflutna släppa fram våra skapande förmågor och nyttja de kreativa språken för att ha ett ord med i laget.

Sätt tänder och händer och dyk i ditt år!
(klicka på bild)


Fisk liksom hav är båda rika symboler som återkommer i sagor, myter, citat och berättelser. Havet representerar i symboliska termer mycket, men framförallt vårt undermedvetna. Symboler är ett universellt språk människan världen över delar med gemensamma betydelser världen över som när de blandas med individuella tankar och erfarenheter blir personliga och säger något om vårt liv.


Kreativitet och fantasi är naturkrafter vi alla har tillgång till!

Skapelsen är otroligt märklig och mångfacetterad. Den motsäger sig själv, är mäktigare än våra tankar kan greppa och har lagar vi inte förstår. Tyvärr krymper vi lätt in oss i en färdigformulerad vardag som vi lärt oss anpassa oss till. Kreativitet ryms inte i en fyrkantig box och står inte högt i kurs i vår samtid.
”Jag kan inte skapa, jag är inte kreativ, jag har ingen fantasi”! Påstående jag hör alldeles för unga och vuxna med största övertygelse säga. Men vi är alla skapande och kreativitet är en potential vi har tillgång till. Genom lekfullhet är det möjligt att knyta an till vår inre kreatör, släppa perfektionisten fri, skapa oreda i Jantes lagar och formulera något nytt från vårt hjärta. Leken är kreativitetens rötter! Var beredd att bli förvånad.

Förvänta dig obekväma sanningar, oplanerade hägringar, inre kraft och en jäkla massa WOW! Lycka till!