I kulturen finns platser som få självmant vågar ge sig in i. Dessa platser representerar urkrafter i naturen – öknen, urskogen och underjorden, där döden lurar och ensamheten breder ut sig. Men vi hamnar där, på botten av oss själva, vi kör oss själva in i väggen, tappar meningen med det vi gör och är […] Read more…