Medveten Andning

Andetaget är grogrunden till allt levande som förenar människor, växtlighet och djur. Andetaget är den dans som pågår under hela vårt liv som kopplar samman vår inre värld med den yttre. Andetaget är både viljestyrt och automatiskt.

Klicka på önskvärt alternativ!

Nästa andningskurs!