Välkommen till det kreativa rummet! Det är nu många år sedan böcker från de två banbrytande kvinnorna Shakti Gawain med sin bok  ”Kreativ Visualisering” och Louise Hays ”Du kan hela ditt liv”  började säljas i Sverige. Jag minns den entusiasm jag kände när jag lästa om tankens skapande kraft och möjligheten att skapa sitt eget […] Read more…