Julen är en högtid vi alla har en särskild relation till. En speciell dag som kan infalla på en annars anspråkslös vardag. En  tidsperiod vi utsmyckar i tingel och tangel och som står för glädje och julfrid, gemenskap och ljus. En helg vi ombeds att öppna  plånboken på vid gavel för att ge och köpa. Smörja […] Read more…