Att arbeta med symboler är något av de mest fascinerande som finns. Det vi inte kan förklara med ord, kan bilder uttrycka. Symbol betyder ”att sätta samman”.

Allt skapande är språk. Att ge uttryck för det vi inte kan förmedla med ord är en spännande process som gör oss kreativa och vi får tillgång till fantasin. Det kan handla om inre bilder som vi skapar i en aktiv meditation, en bild vi målar, rörelser, diktskapande, skulptur eller något annat. Även bilder i tidningar, kortlekar eller ett naturfenomen som plötsligt talar till oss kan väcka tankar vi inte tidigare tänkt och ge vägledning. .

Att beskriva känslor i bild eller i måleri kan kan få oss att upptäcka en vinkel eller forma en ny tanke om innehållet. Bilder vi dras till berättar något om och till oss själva. Carl Gustav Jung menar att symbolens läkande kraft beror på att den slår in på en tredje väg, på vilken motsatserna förenas i en ny riktning.


Ord räcker inte alltid till att förklara det oförklarliga, medan en bild säger mer än tusen ord. Symbolspråket är ett internationellt språk som vi kan förstå och göra oss förstådda med. Liknande symboler i berättelser förekommer i traditionellt berättande, sagor och myter runt om i världen.


När vi skapar, släpper kontrollen och låter skapandet röra sig med oss i släptåg mot ett mål som är okänt för oss är del av resan kaos. Vi lämnar det vi vet för att låta något oväntat från våra omedvetna domäner möta upp. Resurser och förmågor vi inte visste om kommer oss till hjälp. En bild, en skulptur, en berättelse som vi vänder och vrider på för att hämta ut information om vår situation, vart vi är på väg eller det som håller oss kvar.

Vilka associationen väcker denna bild? Var befinner du dig? Vilka känslor upplever du? Har den något budskap till dig?Att lyssna på ett musikstycke, till en saga, tilldelas en symbol, ställa in sig på en känsla, släppa fram en vision för att översätta den med en konstform är som gymnastik för fantasin och vi får uppleva livet i processen istället för att stå utanför och enbart använda ett sinne.

Med färger, former, rörelser, skulpturmaterial tassar vi in i den lilla hjärnans överlevnadsstrategier, leka oss förbi vänstra hemisfärens rationalistiska natur för att erövra högra hjärnans egenskaper.

Till symbolspråket räknas sagor, myter, dans, måleri, skulptur, kreativt skrivande, drömmar, musik, filmskapande, teater.

Många vuxna blir fientligt inställda till den egna skapande förmågan. De kan tycka det är tidsslöseri att skapa när det är resultatet som är det viktiga. När vi målar intuitivt utan krav, inspirerad av en saga, ett naturelement, till musik eller vårt inre se dagsljuset. I samtal om bilden kan de mest oväntade insikter sätta fingret på det som går vanemässiga tänkande förbi.