NLP är en väletablerad coachning metod som ofta används inom idrotten och i personlig utveckling. I NLP blandas det ostrukturerade och strukturerade, vildaste drömmar som besannas med tydliga strategier. I NLP coachning används hjärnans olika kvaliteter såsom kreativ visualisering, dribbla med tidsaspekter och logiska resonemang för att nå mål. LP har många likheter med lösningsfokus och symbolspråk.

 NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är samlingsnamnet för kraftfulla tekniker, förhållningssätt och modeller för att må och prestera ännu bättre.

Neuro refererar till vår hjärna. Hur vi bearbetar vårt tankeflöde och samlar information och hur vi använder våra sinnen.

Lingvistik refererar till hur vi använder vårt språk både verbalt och genom våra tankar.

Programmering våra tankemönster och beteenden påverkas av våra föreställningar, värderingar och vår identitet blir tillsammans våra personliga program.

Coachningens stödben är:

Mål: fokusera på det du vill ha och hur du ska nå dit.
Värderingar: ta reda på vad som är viktigt för dig och lev enligt dina värderingar för att nå dina mål.
Övertygelser: utmana begränsande övertygelser.

NLPs grundantaganden:

Vi har alla resurser vi behöver.
Vi gör alltid de bästa val vi kan.
Alla beteenden har en positiv intention.
Om du vill förstå, handla det är först då det är möjligt att verkligen förstå.

Coachning är skapande, fokuserar på nuet och framtiden, och förstår via handling. Att skriva ner målen ökar chanserna att de nås. Att klargöra strategier främjar kreativitet och fantasi. Att sätta igång med målet tydligt formulerat för att under resans gång få tillgång till kunskap och erfarenheter för att efterhand erövra målet.

Ett exempel: Disney strategin

Knowing is not enough we must apply,

willing is not enough, we must DO.

Bruce Lee