Går du och bär på känslan att det är dags att bryta upp från något eller någon i ditt liv?Att du är färdig med något eller någon? Du har det på tungan, beslutet cirkulerar runt i tankarna, slinker än hit, än dit och än ner i diket. Du vill verkligen, men du gör det inte.  […] Read more…