Som barn använder vi naturligt symbolspråkens olika former av uttryck. Vi målar, berättar, experimenterar, dansar, fantiserar, bygger, förstör, klipper, klistrar för att skapa egna världar och förstå världen vi lever i. Vuxna tycker det är gulligt och har oftast en tillåtande inställning till det som som tar form. Men ju äldre barn blir påverkas mångas förhållande till kreativiteten samma krav som vi vuxna har på det vi skapar. Därför älskar jag jobba med vuxna, att erbjuda en mötesplats för vuxna och deras inre konstnär.

Kaos är inte granne med Gud, inte ordning heller – de är Gud.


När vi skapar, släpper kontrollen och låter skapandet röra sig med oss i släptåg mot ett mål som är okänt för oss är del av resan kaos. Vi lämnar det vi vet för att låta något oväntat från våra omedvetna domäner pluppa upp från ytan. Resurser och förmågor vi inte visste om kommer oss till hjälp. En bild, en skulptur, en berättelse som vi vänder och vrider på för att hämta ut information om vår situation, vart vi är på väg eller det som håller oss kvar.

Ett icke strikt mål är biljetten eller den kodade kartan som vi får lösa för att hitta det vi söker.

Att lyssna på ett musikstycke, till en saga, tilldelas en symbol, ställa in sig på en känsla, släppa fram en vision för att översätta den med en konstform är som gymnastik för fantasin och vi får uppleva livet i processen istället för att stå utanför och enbart använda ett sinne.

Med färger, former, rörelser, skulpturmaterial tassar vi in i den lilla hjärnans överlevnadsstrategier, leka oss förbi vänstra hemisfärens rationalistiska natur för att erövra högra hjärnans egenskaper.

Till symbolspråket räknas sagor, myter, dans, måleri, skulptur, kreativt skrivande, drömmar musik.

Många vuxna blir fientligt inställda till den egna skapande förmågan. De kan tycka det är tidsslöseri att skapa när det är resultatet som är det viktiga.

Men allt kan inte förklaras med ord och en enda bild kan säger mer än tusen.

När vi målar intuitivt utan krav, inspirerad av en saga, ett naturelement, till musik eller vårt inre se dagsljuset. I samtal om bilden kan de mest oväntade insikter sätta fingret på det som går vanemässiga tänkande förbi.

Bättre än att ge den hungrige fiskar är att lära denne fiska.

Symbolspråket är språket vi delar med alla kulturer och tränar fantasi och kreativitet.